GAZETELERDENEVAR.COM  -   ALYANSTV.COM   -   ZAMANEBEBEK.COM   -   TURHOST.COM               Lig TV izle   -   Dizi izle

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

 • Adres: Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy - İSTANBUL
 • Telefon: 0 216 414 05 45 (pbx)
 • Fax: 0 216 346 20 96
 • Web: www.marmara.edu.tr

Ön Bilgiler

Marmara Üniversitesi, Türkiye'nin bilimsel birikimine 125 yıllık mazisi, 2900 civarında seçkin öğretim elemanı ve 51.000'e yaklaşan öğrenci sayısıyla ülkemizin, en büyük kenti olan İstanbul'dan katkıda bulunmaya çalışan önemli, Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Dört dilde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri'ni bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye'nin tek polyglod (çok dilli) üniversitesi'dir. Marmara Üniversitesi, 1982'den sonra yaşanan aradan geçen tam 26 yıllık süreçte yeni birimlerin eklenmesi suretiyle hızla büyümüş, çağdaş üniversite kimliği içinde, 14 fakülte, 11 enstitü, 9 yüksekokul ve Rektörlüğe bağlı 2 bölüm, 32 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma görevlerini sürdürmektedir. Öğretim etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetlerini de geliştiren üniversite, yayın ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermekte; sanayi ötesi toplumların bilgi toplumu niteliği kazandığı yüzyılımızda, toplum taleplerine uyum göstererek, ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim anlayışı ve araştırmalarıyla, ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında onurla temsil etmektedir. Marmara Üniversitesi, aslî görevi olan eğitim ve öğretimle beraber, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, demokratik ve katılımcı bir öğretimi amaç edinmekte, öğrencileri bu hedefler doğrultusunda geleceğe hazırlamaktadır. Bunu yaparken, akademik kadrosunda başarılı hizmetler veren 567 profesör, 222 doçent, 581 yardımcı doçent, 230 öğretim görevlisi, 981 araştırma görevlisi, 173 okutman, 69 uzman, toplam 2831 öğretim elemanı ile 3 çevirmen, 1 eğitim-öğretim planlamacısıyla birlikte çalışmakta; 1332 idari personeli, çeşitli birimlerde istihdam etmektedir. Mezunları, kamu ve özel sektör de, yurtiçi ya da yurtdışında yahut kendi işletmelerinin başında, Üniversitenin adını onurla taşımaktadır. Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren, yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış, uzun ve başarılı geçmişinden güç alarak, hızla, geleceğin çağdaş dünya üniversitesi haline gelen Marmara Üniversitesi, çeşitli bilimsel toplantılara, kültür, sanat ve spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta veya bunlara ev sahipliği yapmaktadır. Yüksek öğretim alanı, sanal eğitim, e-bilim ve e-ticaret, e-öğrenme, e-Türkiye, bilgi aktarım teknolojileri, yüksek teknolojiler, bioteknoloji, enerji, malzeme bilimi ve benzeri gibi gelişim ifade eden tüm yeni terimler, daima üniversitenin gündeminde olup ilgili birimlerin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde hayat bulmaktadır. Üniversite Avrupa Üniversiteler Birliği'nin (EUA)'nin, Türkiye'de değerlendirmeye aldığı nadir üniversitelerden biridir. Mühendislik Fakültesi, uluslararası ABET çalışmalarını sürdürmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa'da işletme ve ekonomi eğitiminde akreditasyon yapan EQUIS değerlendirmesine girme hazırlıkları içindedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü, kısa adı "EFMD" olan Avrupa Yönetim Geliştirme Kurulu'na (European Foundation for Management Development) kurumsal üye olarak kabul edilmiştir. Üniversite, birçok yabancı üniversite ile öğretim üyesi mübadelesini de içeren araştırma ve eğitim protokolleri yapmış bulunmaktadır.

Burs Veren Kurumlar

Üniversite Sağlık Hizmetleri

Fakültelerdeki Yeme-İçme Mekanları


MARMARA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE VE PROGRAMLARI

Atatürk Eğitim Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Almanca Öğretmenliği
  62DİL
 • Almanca Öğretmenliği
  62DİL
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
  52SAY-1346.310
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
  52SAY-1346.310
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ)
  52SAY-1336.030
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ)
  52SAY-1336.030
 • Biyoloji Öğretmenliği
  41SAY-2289.975
 • Biyoloji Öğretmenliği
  41SAY-2289.975
 • Coğrafya Öğretmenliği
  41SÖZ-2327.465
 • Coğrafya Öğretmenliği
  41SÖZ-2327.465
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
  62SÖZ-1358.743
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
  62SÖZ-1358.743
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği
  52SAY-2306.831
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği
  52SAY-2306.831
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ)
  52SAY-2293.874
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ)
  52SAY-2293.874
 • Fizik Öğretmenliği
  41SAY-2294.681
 • Fizik Öğretmenliği
  41SAY-2294.681
 • Fransızca Öğretmenliği
  52DİL290.894
 • Fransızca Öğretmenliği
  52DİL290.894
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
  52SAY-2355.214
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
  52SAY-2355.214
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ)
  52SAY-2331.352
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ)
  52SAY-2331.352
 • İngilizce Öğretmenliği
  123DİL347.774
 • İngilizce Öğretmenliği
  123DİL347.774
 • Kimya Öğretmenliği
  41SAY-1329.897
 • Kimya Öğretmenliği
  41SAY-1329.897
 • Matematik Öğretmenliği
  41SAY-2357.390
 • Matematik Öğretmenliği
  41SAY-2357.390
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
  103EA-1344.590
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
  103EA-1344.590
 • Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
  103EA-1327.908
 • Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
  103EA-1327.908
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
  82EA-2331.618
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
  82EA-2331.618
 • Sınıf Öğretmenliği
  103EA-2324.324
 • Sınıf Öğretmenliği
  103EA-2324.324
 • Sınıf Öğretmenliği (İÖ)
  103EA-2316.104
 • Sınıf Öğretmenliği (İÖ)
  103EA-2316.104
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
  62SÖZ-2319.657
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
  62SÖZ-2319.657
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ)
  62SÖZ-2311.806
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ)
  62SÖZ-2311.806
 • Tarih Öğretmenliği
  31SÖZ-2320.242
 • Tarih Öğretmenliği
  31SÖZ-2320.242
 • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
  41SÖZ-2351.752
 • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
  41SÖZ-2351.752
 • Türkçe Öğretmenliği
  72SÖZ-2347.741
 • Türkçe Öğretmenliği
  72SÖZ-2347.741
 • Zihin Engelliler Öğretmenliği
  52SÖZ-1350.380
 • Zihin Engelliler Öğretmenliği
  52SÖZ-1350.380
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)
 • Kont.TürT. Puan
 • Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)
  123SAY-2346.808
 • Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)
  123SAY-2346.808
Eczacılık Fakültesi
 • Kont.TürT. Puan
 • Eczacılık Fakültesi
  123SAY-2344.151
 • Eczacılık Fakültesi
  123SAY-2344.151
Fen-Edebiyat Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Alman Dili ve Edebiyatı
  62DİL
 • Alman Dili ve Edebiyatı
  62DİL
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
  62EA-2290.759
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
  62EA-2290.759
 • Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ)
  62EA-2281.373
 • Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ)
  62EA-2281.373
 • Biyoloji
  67SAY-2288.140
 • Biyoloji
  67SAY-2288.140
 • Biyoloji (İÖ)
  67SAY-2274.924
 • Biyoloji (İÖ)
  67SAY-2274.924
 • Coğrafya
  41SÖZ-2315.775
 • Coğrafya
  41SÖZ-2315.775
 • Fizik
  62SAY-2275.664
 • Fizik
  62SAY-2275.664
 • İstatistik
  41SAY-2301.431
 • İstatistik
  41SAY-2301.431
 • Kimya
  72SAY-2297.032
 • Kimya
  72SAY-2297.032
 • Matematik
  72SAY-2319.948
 • Matematik
  72SAY-2319.948
 • Matematik (İÖ)
  72SAY-2305.689
 • Matematik (İÖ)
  72SAY-2305.689
 • Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
  41DİL303.909
 • Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
  41DİL303.909
 • Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
  41DİL296.409
 • Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
  41DİL296.409
 • Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
  41DİL344.967
 • Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
  41DİL344.967
 • Sosyoloji (İngilizce)
  41EA-2310.741
 • Sosyoloji (İngilizce)
  41EA-2310.741
 • Tarih
  72SÖZ-2309.242
 • Tarih
  72SÖZ-2309.242
 • Türk Dili ve Edebiyatı
  77SÖZ-2326.003
 • Türk Dili ve Edebiyatı
  77SÖZ-2326.003
 • Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
  77SÖZ-2315.864
 • Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
  77SÖZ-2315.864
Güzel Sanatlar Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Sinema ve Televizyon
  31SÖZ-2322.843
 • Sinema ve Televizyon
  31SÖZ-2322.843
Hukuk Fakültesi
 • Kont.TürT. Puan
 • Hukuk Fakültesi
  410EA-2336.674
 • Hukuk Fakültesi
  410EA-2336.674
Hukuk Fakültesi (İÖ)
 • Kont.TürT. Puan
 • Hukuk Fakültesi (İÖ)
  410EA-2329.193
 • Hukuk Fakültesi (İÖ)
  410EA-2329.193
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  82EA-2304.016
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  82EA-2304.016
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
  82EA-2298.761
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
  82EA-2298.761
 • Ekonometri
  93EA-2308.819
 • Ekonometri
  93EA-2308.819
 • Ekonometri (İÖ)
  93EA-2298.985
 • Ekonometri (İÖ)
  93EA-2298.985
 • İktisat
  185EA-2305.219
 • İktisat
  185EA-2305.219
 • İktisat (İngilizce)
  72EA-2325.038
 • İktisat (İngilizce)
  72EA-2325.038
 • İktisat (İÖ)
  185EA-2299.917
 • İktisat (İÖ)
  185EA-2299.917
 • İşletme
  226EA-2311.811
 • İşletme
  226EA-2311.811
 • İşletme (Almanca)
  52EA-2316.904
 • İşletme (Almanca)
  52EA-2316.904
 • İşletme (İngilizce)
  93EA-2329.780
 • İşletme (İngilizce)
  93EA-2329.780
 • İşletme (İÖ)
  226EA-2300.941
 • İşletme (İÖ)
  226EA-2300.941
 • İşletme Enformatiği (Almanca)
  62EA-2320.177
 • İşletme Enformatiği (Almanca)
  62EA-2320.177
 • Kamu Yönetimi (Fransızca)
  82EA-2314.193
 • Kamu Yönetimi (Fransızca)
  82EA-2314.193
 • Maliye
  82EA-2308.735
 • Maliye
  82EA-2308.735
 • Maliye (İÖ)
  82EA-2300.432
 • Maliye (İÖ)
  82EA-2300.432
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
  93EA-2326.795
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
  93EA-2326.795
İlahiyat Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • İlahiyat
  257SÖZ-1360.823
 • İlahiyat
  257SÖZ-1360.823
 • İlahiyat (İÖ)
  257SÖZ-1341.464
 • İlahiyat (İÖ)
  257SÖZ-1341.464
İletişim Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Gazetecilik
  103SÖZ-2307.216
 • Gazetecilik
  103SÖZ-2307.216
 • Gazetecilik (İÖ)
  103SÖZ-2302.827
 • Gazetecilik (İÖ)
  103SÖZ-2302.827
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  93SÖZ-2317.110
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  93SÖZ-2317.110
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
  93SÖZ-2307.983
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
  93SÖZ-2307.983
 • Radyo, Sinema ve Televizyon
  93SÖZ-2314.417
 • Radyo, Sinema ve Televizyon
  93SÖZ-2314.417
 • Radyo, Sinema ve Televizyon (İÖ)
  93SÖZ-2306.967
 • Radyo, Sinema ve Televizyon (İÖ)
  93SÖZ-2306.967
Mühendislik Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
  72SAY-2340.756
 • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
  72SAY-2340.756
 • Çevre Mühendisliği (İngilizce)
  47SAY-2311.828
 • Çevre Mühendisliği (İngilizce)
  47SAY-2311.828
 • Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
  57SAY-2341.629
 • Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
  57SAY-2341.629
 • Kimya Mühendisliği
  52SAY-2326.663
 • Kimya Mühendisliği
  52SAY-2326.663
 • Makine Mühendisliği (İngilizce)
  52SAY-2334.819
 • Makine Mühendisliği (İngilizce)
  52SAY-2334.819
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
  36SAY-2319.648
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
  36SAY-2319.648
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Ebelik
  62SAY-2284.168
 • Ebelik
  62SAY-2284.168
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
  26SAY-2345.345
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
  26SAY-2345.345
 • Hemşirelik
  103SAY-2309.427
 • Hemşirelik
  103SAY-2309.427
 • Sağlık Yönetimi
  52EA-2310.038
 • Sağlık Yönetimi
  52EA-2310.038
Teknik Eğitim Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İngilizce)
  52SAY-1356.004
 • Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İngilizce)
  52SAY-1356.004
 • Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İÖ)
  52SAY-1340.254
 • Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İÖ)
  52SAY-1340.254
 • Elektrik Öğretmenliği
  134SAY-1310.316
 • Elektrik Öğretmenliği
  134SAY-1310.316
 • Elektrik Öğretmenliği (İÖ)
  134SAY-1295.597
 • Elektrik Öğretmenliği (İÖ)
  134SAY-1295.597
 • Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İngilizce)
  77SAY-1328.397
 • Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İngilizce)
  77SAY-1328.397
 • Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İÖ)
  77SAY-1315.807
 • Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İÖ)
  77SAY-1315.807
 • Enerji Öğretmenliği
  31SAY-1264.249
 • Enerji Öğretmenliği
  31SAY-1264.249
 • Hazır Giyim Öğretmenliği
  31SÖZ-1338.895
 • Hazır Giyim Öğretmenliği
  31SÖZ-1338.895
 • Matbaa Öğretmenliği
  52EA-1291.895
 • Matbaa Öğretmenliği
  52EA-1291.895
 • Matbaa Öğretmenliği (İÖ)
  52EA-1279.405
 • Matbaa Öğretmenliği (İÖ)
  52EA-1279.405
 • Mekatronik Öğretmenliği
  41SAY-1343.287
 • Mekatronik Öğretmenliği
  41SAY-1343.287
 • Metal Öğretmenliği
  52SAY-1260.683
 • Metal Öğretmenliği
  52SAY-1260.683
 • Metal Öğretmenliği (İÖ)
  52SAY-1236.399
 • Metal Öğretmenliği (İÖ)
  52SAY-1236.399
 • Otomotiv Öğretmenliği
  41SAY-1306.517
 • Otomotiv Öğretmenliği
  41SAY-1306.517
 • Otomotiv Öğretmenliği (İÖ)
  41SAY-1285.407
 • Otomotiv Öğretmenliği (İÖ)
  41SAY-1285.407
 • Talaşlı Üretim Öğretmenliği
  41SAY-1311.692
 • Talaşlı Üretim Öğretmenliği
  41SAY-1311.692
 • Talaşlı Üretim Öğretmenliği (İÖ)
  41SAY-1291.726
 • Talaşlı Üretim Öğretmenliği (İÖ)
  41SAY-1291.726
 • Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
  41SAY-1269.792
 • Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
  41SAY-1269.792
 • Tekstil Öğretmenliği
  62SAY-1300.705
 • Tekstil Öğretmenliği
  62SAY-1300.705
 • Tekstil Öğretmenliği (İÖ)
  62SAY-1278.948
 • Tekstil Öğretmenliği (İÖ)
  62SAY-1278.948
 • Tekstil Terbiye Öğretmenliği
  31SAY-1277.482
 • Tekstil Terbiye Öğretmenliği
  31SAY-1277.482
Tıp Fakültesi (İngilizce)
 • Kont.TürT. Puan
 • Tıp Fakültesi (İngilizce)
  129SAY-2360.300
 • Tıp Fakültesi (İngilizce)
  129SAY-2360.300
  Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
 • Kont.TürT. Puan
 • Aktüerya
  52SAY-1335.703
 • Aktüerya
  52SAY-1335.703
 • Bankacılık
  52EA-1326.307
 • Bankacılık
  52EA-1326.307
 • Sermaye Piyasası
  52EA-1329.406
 • Sermaye Piyasası
  52EA-1329.406
 • Sigortacılık
  52EA-1318.826
 • Sigortacılık
  52EA-1318.826


REKLAM
REKLAM